TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Tema: Utvandrarna


 

 

Give me snuff, whiskey and Swedes, and I will build a railroad to hell

 

James Jerome Hill

 


 

 

Ur Zeitung für Nord-Deutschland, 1869


Svenskt tjänstfolk utbjudes av undertecknad till ärade tyska herrskaper, nämligen stora drängar till 37 1/2 rthr preussiskt courant för år, halvdrängar till 30 d:o, gossar till 15 à 20 d:o, stora pigor till 22 1/2 d:o, halvpigor till 15 à 18 d:o.


Passagerareavgiften är för vardera av ovannämnda personer 11 1/2 rthr pr. crt.


De kvinnor, som i havande tillstånd hitkomma från Sverige, återsändas på min bekostnad och erhålles en annan piga i stället.


Varje uppdrag utföres promt och anskaffas endast dugligt och brukbart folk.


Morihof vid Lübeck.

H. Voss, Boskapshandlare

 

 


 

Amalia Lindegren (1814-1891)

 

Mormors öga

(Till en tavla av Amalia Lindegren)

text: Wilhelmina Stålberg (1803-1872)

 

Får jag trä´ på mormors öga?
Ropte liten dalmaspys.
- Nej, mitt socker; ingen nys
Har du om hur de ä´ tröga,
Dessa blaggarnstrådar grå,
Helst för dina fingrar små.


 

Ja, men mormor ser ju inte.
Jag ser mycket bättre, jag.
Minns, jag trädde på, en dag.
Ack, om mormor sig påminte!...
- Gott, mitt minne är så kort.
Tappa inte synåla bort.


 

Där han sitter nu och träder,
Med en ytterst viktig min,
På en tråd, visst icke fin.
Gumman skrattar och sig gläder
Åt den lille - ack, så kär!
Han ju mormors öga är.


 

Snart han jublar: Ha! det gick ju.
Ned från bordet med ett hopp
Står han, blickar blåögd opp
Till den gamla. Mormor fick ju
Av prostinnan soppan där:
Giv en smula åt din Pehr!


 

Ack, vad gåve icke gumman
Åt sin älskling, hennes hopp,
Hennes ålders rosenknopp.
Kärlek - det är huvudsumman.
Henne ensam han ju har,
Ingen mor och ingen far.


 

Äro hans föräldrar döda?
Hör man frågas, då och då.
Åh nej, bittrare än så.
Denna onda världen, snöda,
Hårt sin snara om dem slog
Och dem över havet drog.


 

- Till Amerika? - Så var det.
Ack ja!... Herre Jemine,
Att jag sådant skulle se!
Till Amerika ... dit bar det.
Och min dotter - att hon for
Bort ifrån sin gamla mor!


 

Men likväl jag frälste gossen.
Ända i stationens sal
Var jag och så gott som stal
Barnet ifrån resetrossen,
Vandrade från staden se´ n
Hem på mina trötta ben.


 

Ack, jag bar ju då på armen
Allt vad kärt jag ägde kvar.
Trösten för min ålders dar
Slöt jag troget intill barmen.
Modern har ju flickan än;
Må hon kunna vårda den!


 

Gossen har nu mig allena.
Mormor, jag blir stor en dag.
Då går jag till Stockholm, jag;
Pengar skall jag där förtjäna,
Och när jag har samlat dem
Skickar jag dem alla hem.


 

Då får mormor egen stuga,
Egen gris och egen ko,
Och blir fin och grann. - Må tro,
Va´ di ska för mormor buga.
Så han jollrar dagen ut,
Han min lilla hjärtesnut.


 

Herre Gud bevare gossen
Från all ondska och all flärd!
Han, som skapat sol och värld,
Han, som tänder stjärneblossen,
Skyddar väl ett stackars barn
Och från syndens leda garn


 

 

 2011-03-30, 04:06  Permalink
Andra bloggar om:  


Citaet av Hill:
Give me snuff, whiskey and Swedes, and I will build a railroad to hell" gällde svenska invandrare som ville försörja sig själva i det Nya Landet, utan soc, utan "EngFI", utan startbidrag, utan ÄFS, utan....
Tänk så väsenskilt från hur det motsvarande gäller idag, i Sverige..
Tommy Rådberg: Likheten med Sverige och USA var organiserandet i arbetarorganisationer som IWW och fackföreningar. Namn som Joe Hill och Ralph Chaplin. Sånger som The Rebel Girl och Solidarity Forever.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM